SKOOLDRAG - DOGTERS

SKOOLDRAG - SEUNS

SKOOLDRAG - VERSKAFFERS

JAS PAS

Sanet Botha
060 506 5548
Kilburnstraat 40 | Horison

LINMAR WERKSEPPING

Magda Alblas
083 324 8414

PACK 'N SPICE

011 760 3891
Kitestraat 5 | Horison | 1724

VIVA SPORT

011 672 7562
H/v The Highway en Olivierstraat 10 | Florida

SKOOLDRAG - DOGTERS

SKOOLDRAG - SEUNS

SKOOLDRAG - VERSKAFFERS

JAS PAS

Sanet Botha
060 506 5548
Kilburnstraat 40 | Horison

LINMAR WERKSEPPING

Magda Alblas
083 324 8414

PACK 'N SPICE

011 760 3891
Kitestraat 5 | Horison | 1724

VIVA SPORT

011 672 7562
H/v The Highway en Olivierstraat 10 | Florida

SKOOLDRAG - DOGTERS

SKOOLDRAG - SEUNS

SKOOLDRAG - VERSKAFFERS

JAS PAS

Sanet Botha
060 506 5548
Kilburnstraat 40 | Horison

LINMAR WERKSEPPING

Magda Alblas
083 324 8414

PACK 'N SPICE

011 760 3891
Kitestraat 5 | Horison | 1724

VIVA SPORT

011 672 7562
H/v The Highway en Olivierstraat 10 | Florida

SKOOLGELDE

Skoolgelde word jaarliks vasgestel en is streng vooruitbetaalbaar voor die 7de van elke maand en moet ongelukkig ook betaal word wanneer ouers met verlof gaan asook gedurende skoolvakansies aangesien die personeel steeds betaal moet word.

Desember skoolgelde is betaalbaar teen die einde van November. ‘n Registrasiefooi is ook betaalbaar met die inskrywing.

Een kalendermaand kennis van terminasie word vereis en die kennisperiode is ten volle betaalbaar ongeag of die leerder teenwoordig is of nie.

UITEENSETTING

1 LEERDER

• R700.00 Registrasiefooi
• R1 566.36 Maandeliks

11 Paaiemente – na registrasiefooi

VOORUITBETAALBAAR

Teen die 7de van elke maand

2 LEERDERS

• R1 400.00 Registrasiefooi
• R3 132.73 Maandeliks

11 Paaiemente – na registrasiefooi

VOORUITBETAALBAAR

Teen die 7de van elke maand

3 LEERDERS

• R2 100.00 Registrasiefooi
• R4 072.55 Maandeliks

11 Paaiemente – na registrasiefooi

VOORUITBETAALBAAR

Teen die 7de van elke maand

BANKBESONDERHEDE

ABSA Horison: 630841
Rekeningnommer: 033 071 4603
Verwysing: Kind se naam en van

SKOOLGELDE

Skoolgelde word jaarliks vasgestel en is streng vooruitbetaalbaar voor die 7de van elke maand en moet ongelukkig ook betaal word wanneer ouers met verlof gaan asook gedurende skoolvakansies aangesien die personeel steeds betaal moet word.

Desember skoolgelde is betaalbaar teen die einde van November. ‘n Registrasiefooi is ook betaalbaar met die inskrywing.

Een kalendermaand kennis van terminasie word vereis en die kennisperiode is ten volle betaalbaar ongeag of die leerder teenwoordig is of nie.

UITEENSETTING

SKOOLGELDE

Skoolgelde word jaarliks vasgestel en is streng vooruitbetaalbaar voor die 7de van elke maand en moet ongelukkig ook betaal word wanneer ouers met verlof gaan asook gedurende skoolvakansies aangesien die personeel steeds betaal moet word.

Desember skoolgelde is betaalbaar teen die einde van November. ‘n Registrasiefooi is ook betaalbaar met die inskrywing.

Een kalendermaand kennis van terminasie word vereis en die kennisperiode is ten volle betaalbaar ongeag of die leerder teenwoordig is of nie.

UITEENSETTING

1 LEERDER

• R700.00 Registrasiefooi
• R1 566.36 Maandeliks

11 Paaiemente – na registrasiefooi

VOORUITBETAALBAAR

Teen die 7de van elke maand

2 LEERDERS

• R1 400.00 Registrasiefooi
• R3 132.73 Maandeliks

11 Paaiemente – na registrasiefooi

VOORUITBETAALBAAR

Teen die 7de van elke maand

3 LEERDERS

• R2 100.00 Registrasiefooi
• R4 072.55 Maandeliks

11 Paaiemente – na registrasiefooi

VOORUITBETAALBAAR

Teen die 7de van elke maand

BANKBESONDERHEDE

ABSA Horison: 630841
Rekeningnommer: ‘033 071 4603’
Verwysing: Kind se naam en van

WAGKLAS

06:00 – 07:00 gedurende oggende in die Mediasentrum
tot 14:00 in die middae by Sonskynland Klasse

WEEKSDAE

08:00 – 13:00
Die dagprogam begin 08:00 en sluit af om 13:00

NASKOOL

13:00 – 17:30
Gesluit gedurende Desember en Januarie skoolvakansies

WAGKLAS

06:00 – 07:00 gedurende oggende in die Mediasentrum
tot 14:00 in die middae by Sonskynland Klasse

WEEKSDAE

08:00 – 13:00
Die dagprogam begin 08:00 en sluit af om 13:00

NASKOOL

13:00 – 17:30
Gesluit gedurende Desember en Januarie skoolvakansies

WAGKLAS

06:00 – 07:00 gedurende oggende in die Mediasentrum
tot 14:00 in die middae by Sonskynland Klasse

WEEKSDAE

08:00 – 13:00
Die dagprogam begin 08:00 en sluit af om 13:00

NASKOOL

13:00 – 17:30
Gesluit gedurende Desember en Januarie skoolvakansies

“EK WERK TOT 17:00 EN KAN NIE MY KIND|ERS 13:00 KRY NIE.
IS DAAR ‘N VOLDAG PAKKET BESKIKBAAR?”

Afsluitingsfunksie en Gradeplegtigheid

Jaarliks word ʼn afsluitingsfunksie aangebied. Dit behels ʼn konsert vir die Graad R, Graad RR en die Speelgroep kleuters. Vir die Graad R-kleuters word daar ook ʼn “gradeplegtigheid” aangebied.

Ondersteunende Dienste

Ons maak gebruik van ʼn multidissiplinêre span wat werksaam is by Laerskool Horison. Dit sluit die dienste in van ʼn opvoedkundige sielkundige, arbeidsterapeut, spraakterapeut, taalterapeut, sowel as oudioloog.

Afsluitingsfunksie en Gradeplegtigheid

Jaarliks word ʼn afsluitingsfunksie aangebied. Dit behels ʼn konsert vir die Graad R, Graad RR en die Speelgroep kleuters. Vir die Graad R-kleuters word daar ook ʼn “gradeplegtigheid” aangebied.

Ondersteunende Dienste

Ons maak gebruik van ʼn multidissiplinêre span wat werksaam is by Laerskool Horison. Dit sluit die dienste in van ʼn opvoedkundige sielkundige, arbeidsterapeut, spraakterapeut, taalterapeut, sowel as oudioloog.

Afsluitingsfunksie en Gradeplegtigheid

Jaarliks word ʼn afsluitingsfunksie aangebied. Dit behels ʼn konsert vir die Graad R, Graad RR en die Speelgroep kleuters. Vir die Graad R-kleuters word daar ook ʼn “gradeplegtigheid” aangebied.

Ondersteunende Dienste

Ons maak gebruik van ʼn multidissiplinêre span wat werksaam is by Laerskool Horison. Dit sluit die dienste in van ʼn opvoedkundige sielkundige, arbeidsterapeut, spraakterapeut, taalterapeut, sowel as oudioloog.

NASKOOLSORG VIR SPEELGROEP EN GRAAD RR LEERDERS

Hierdie is ook ons voldag opsie waar die leerders van 08:00 tot 17:30 geakkomodeer word. Die leerders bring nog steeds kossies vir happietyd ongeveer 10:00. Hulle ontvang dan iets te ete na 13:00 asook ‘n laat-middag versnappering. Hierdie diens is oop tydens die normale skoolvakansies in die jaar, maar is gesluit tydens die Desember | Januarie skoolvakansies.

NASKOOL INSKRYWINGSVORM
VIR ENIGE NAVRAE KONTAK JUFFROU BERNICE COETZER – 081 503 7566

DIE HUIDIGE KOSTE VIR 2022 IS R28 200 PER JAAR WAT OPGEBREEK WORD AS VOLG:

• R700.00 Registrasiefooi
• R2 500.00 Maandeliks

11 Paaiemente – na registrasiefooi

VOORUITBETAALBAAR

Teen die 7de van elke maand

NASKOOLSORG VIR GRAAD R LEERDERS

Naskool personeel ontvang die Graad R leerders om 13:00 in die middae by hule onderskeie klasse. Waarna hulle na die Graad R parkie en klas toe beweeg. Leerders eet, speel en doen verskeie aktiwiteite in die parkie. Tye van die naskool is 13:00 tot 18:00

Die Studiesentrum is oop gedurende April, Julie en Oktober vakansies, en ʼn addisionele bedrag van R30.00 per dag word gehef (bo en behalwe die gewone maandelikse fooi wat bereken is vir bykomende tyd wat ons tydens vakansies na die kinders omsien). Al die personeel van die Studiesentrum kry elkeen ‘n aantal dae geleentheid om diens te doen by die Sentrum en ‘n Rooster word aan ouers verskaf. Volledige inligting oor die funksionering van die sentrum gedurende die vakansies word net voor elke skoolvakansie aan die betrokke ouers beskikbaar gestel.

Vir enige Navrae of meer inligting kontak asb. vir Me. Annette Vermeulen 079 517 8914

Die Naskool Studiesentrum het ‘n aparte bankrekening waarin die fooie betaal word en word dus nie saam met skoolfonds in die skool se bankrekening inbetaal nie.
NEEM ASB. KENNIS DAT: Fooie onderhewig is aan verandering en kan aangepas word saam met en in lyn met die skoolfonds aanpassing. Fooie is betaalbaar voor of op die 4de van elke maand.

Die fooi vir 2022 is R9 000.00 per jaar per kind en R100.00 inskrywingsfooi per kind wat betaalbaar is met inskrywing. Daar is twee betallingsopsies.

OPSIE 1

R750.00 per maand vir 12 maande – Januarie tot Desember

OPSIE 2

R800.00 per maand vir 11 maande – Januarie tot November

BANKBESONDERHEDE

Horison Verrykingssentrum
FNB Constantiakloof 250 655
Rekeningnommer: 623 4955 6780
Verwysing: Oudste kind se naam en van

NASKOOLSORG VIR SPEELGROEP EN GRAAD RR LEERDERS

Hierdie is ook ons voldag opsie waar die leerders van 08:00 tot 17:30 geakkomodeer word. Die leerders bring nog steeds kossies vir happietyd ongeveer 10:00. Hulle ontvang dan iets te ete na 13:00 asook ‘n laat-middag versnappering. Hierdie diens is oop tydens die normale skoolvakansies in die jaar, maar is gesluit tydens die Desember | Januarie skoolvakansies.

NASKOOL INSKRYWINGSVORM
VIR ENIGE NAVRAE KONTAK JUFFROU BERNICE COETZER – 081 503 7566

DIE HUIDIGE KOSTE VIR 2022 IS R28 200 PER JAAR WAT OPGEBREEK WORD AS VOLG:

• R700.00 Registrasiefooi
• R2 500.00 Maandeliks

11 Paaiemente – na registrasiefooi

VOORUITBETAALBAAR

Teen die 7de van elke maand

NASKOOLSORG VIR GRAAD R LEERDERS

Naskool personeel ontvang die Graad R leerders om 13:00 in die middae by hule onderskeie klasse. Waarna hulle na die Graad R parkie en klas toe beweeg. Leerders eet, speel en doen verskeie aktiwiteite in die parkie. Tye van die naskool is 13:00 tot 18:00

Die Studiesentrum is oop gedurende April, Julie en Oktober vakansies, en ʼn addisionele bedrag van R30.00 per dag word gehef (bo en behalwe die gewone maandelikse fooi wat bereken is vir bykomende tyd wat ons tydens vakansies na die kinders omsien). Al die personeel van die Studiesentrum kry elkeen ‘n aantal dae geleentheid om diens te doen by die Sentrum en ‘n Rooster word aan ouers verskaf. Volledige inligting oor die funksionering van die sentrum gedurende die vakansies word net voor elke skoolvakansie aan die betrokke ouers beskikbaar gestel.

Vir enige Navrae of meer inligting kontak asb. vir Me. Annette Vermeulen 079 517 8914

Die Naskool Studiesentrum het ‘n aparte bankrekening waarin die fooie betaal word en word dus nie saam met skoolfonds in die skool se bankrekening inbetaal nie.
NEEM ASB. KENNIS DAT: Fooie onderhewig is aan verandering en kan aangepas word saam met en in lyn met die skoolfonds aanpassing. Fooie is betaalbaar voor of op die 4de van elke maand.

Die fooi vir 2022 is R9 000.00 per jaar per kind en R100.00 inskrywingsfooi per kind wat betaalbaar is met inskrywing. Daar is twee betallingsopsies.

OPSIE 1

R750.00 per maand vir 12 maande – Januarie tot Desember

OPSIE 2

R800.00 per maand vir 11 maande – Januarie tot November

BANKBESONDERHEDE

Horison Verrykingssentrum
FNB Constantiakloof 250 655
Rekeningnommer: ‘623 4955 6780
Verwysing: Oudste kind se naam en van

KOMMUNIKASIE EN INLIGTING

WHATSAPP GROEPE

Dit is belangrik dat ouers ingesluit en betrokke voel en daarom maak ons gebruik van WhatsApp Groepe om ons kommunikasie nog verder te verbeter.

Skakel asb. vir Me. Sophie Grunow 011 763 5617 as u ‘n ouer is wat nog nie op die stelsels geregistreer is nie.

Ouers van leerders wat te jonk of te oud is vir hulle graad, moet ook asseblief by die graadgroep van u kind se ouderdom registreer. As u kind byvoorbeeld in Graad R is, maar hy/sy is o/7 en neem deel aan sport vir die o/7-groep, moet u ook by die Graad 1 groep registreer om sodoende die o/7 se sportinligting te kry.

INLIGTINGSTUKKE EN BENODIGHEDE

Ons sien daarna uit om saam te werk in belang van ons leerders. Vind hier die inligtingstuk en benodighede vir u gerief.

PREPRIMÊR INLIGTINGSTUK EN BENODIGHEDE

KLIK HIER om 2022 Preprimêr Inligtingstuk en Benodighede te sien. U kan die dokument af laai en stoor.

HORISON ALGEMENE INLIGTINGSTUK

KLIK HIER om 2022 Algemene Inligtingstuk te sien. U kan die dokument af laai en stoor.

KOMMUNIKASIE EN INLIGTING

WHATSAPP GROEPE

Dit is belangrik dat ouers ingesluit en betrokke voel en daarom maak ons gebruik van WhatsApp Groepe om ons kommunikasie nog verder te verbeter.

Skakel asb. vir Me. Sophie Grunow 011 763 5617 as u ‘n ouer is wat nog nie op die stelsels geregistreer is nie.

Ouers van leerders wat te jonk of te oud is vir hulle graad, moet ook asseblief by die graadgroep van u kind se ouderdom registreer. As u kind byvoorbeeld in Graad R is, maar hy/sy is o/7 en neem deel aan sport vir die o/7-groep, moet u ook by die Graad 1 groep registreer om sodoende die o/7 se sportinligting te kry.

INLIGTINGSTUKKE EN BENODIGHEDE

Ons sien daarna uit om saam te werk in belang van ons leerders. Vind hier die inligtingstuk en benodighede vir u gerief.

PREPRIMÊR INLIGTINGSTUK EN BENODIGHEDE

KLIK HIER om 2022 Preprimêr Inligtingstuk en Benodighede te sien. U kan die dokument af laai en stoor.

HORISON ALGEMENE INLIGTINGSTUK

KLIK HIER om 2022 Algemene Inligtingstuk te sien. U kan die dokument af laai en stoor.

AANWYSINGS

Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

KONTAK ONS

Telefoon 1: 011 763 5617
Telefoon 2: 011 763 5618
E-Pos: hoof@horison.co.za

VOLG ONS

STUUR BOODSKAP

  AANWYSINGS

  Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

  KONTAK ONS

  Telefoon 1: 011 763 5617
  Telefoon 2: 011 763 5618
  E-Pos: hoof@horison.co.za

  VOLG ONS

  STUUR BOODSKAP

   AANWYSINGS

   Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

   KONTAK ONS

   Telefoon 1: 011 763 5617
   Telefoon 2: 011 763 5618
   E-Pos: hoof@horison.co.za

   VOLG ONS

   STUUR BOODSKAP