• Sonskynland- Horison Preprimêr •

REGISTRASIE | TOELATINGSVORM 2022

  Voltooi asseblief die onderstaande vorm volledig. Alternatiewelik kan die vorm en onderneming in PDF-Formaat afgelaai word, ingevul word en per e-pos na finansies@horison.co.za gestuur word. Met voltooiing van hierdie vorm, word u kinder/ers onvoorwaardelik aanvaar en toegelaat tot Horison Preprimêr en derhalwe hoef u nie ander skoolheenkome te soek nie. Die volgende toepaslike dokumente moet hierdie vorm vergesel.


  1. Geboortesertifikaat van kind/ers
  2. Bewys van adres (water-en elektrisiteitsrekening
  3. Afskrif van immuniseringskaart
  4. ID-dokumente van ouers
  5. Inskrywingsfooi van R700 is betaalbaar met inskrywing wat nie terugbetaalbaar is met kansellasie nie. U sal 'n bewys ontvang om die inskrywing te bevestig. U kan die fooi met kontant betaal of EFT-betaling in die volgende rekening maak:  Bank: ABSA Horison
  Takkode: 630841
  Rekening Nr: 0330 714 603
  Verwysing: Kind se naam en van

  6. Bewys van betaling
  BESONDERHEDE VAN LEERDERS
  LEERDER 1
  Leerder Graad 2022
  LEERDER 2
  Leerder Graad 2022


  HUISADRES

  Domicilium Citandi) Waar kinders woonagtig is


  POSADRES

  Vul asb. ook in al is dit dieselfde as huisadres


  BESONDERHEDE VAN BIOLOGIESE | AANGENOME OUERS OF WETTIGE VOOGDE

  Beide ouers sal gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik wees vir die betaling van skoolfonds

  OUER | VOOG 1

  DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...

  DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..


  OUER | VOOG 2

  DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...


  DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..

  IN GEVAL VAN WETTIGE VOOG - HEG ASSEBLIEF ENIGE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE BY U AANSOEK AAN:
  HOFBEVEL OF AANSTELLING IN TERME VAN ‘N TESTAMENT (PDF FORMAAT - NIE GROTER AS 3MB)


  IN GEVAL VAN NOOD KONTAK ASSEBLIEF  HOEVEEL ANDER KINDERS IN LAERSKOOL HORISON

  DUI ASB. GRAAD VAN KIND AAN...

  KIND 1
  KIND 2


  KONTAKBESONDERHEDE VAN FAMILIE OF VRIENDE WAT NIE BY U WOON NIE
  KONTAK PERSOON 1
  KONTAK PERSOON 2


  MEDIESE BESONDERHEDE  MY KIND | KINDERS HET DIE VOLGENDE ALLERGIEË, CHRONIESE SIEKTES OF ANDER MEDIESE KONDISIES WAARVAN EK BEWUS IS  EK WIL GRAAG DIE VOLGENDE ONDER DIE VOOGONDERWYSER SE AANDAG BRING  HUISTAAL:

  ANDER TALE MAGTIG:

  INDIEN U KIND ARBEIDSTERAPIE OF SPRAAKTERAPIE ONTVANG, DUI ASSEBLIEF AAN EN HEG ‘N AFSKRIF VAN DIE VERSLAG BY HIERDIE VORM AAN
  AFSKRIF VAN ARBEIDS | SPRAAKTERAPIE VERSLAG - PDF FORMAAT NIE GROTER AS 3MB  DIE VOLGENDE DOKUMENTE MOET ASB. GELAAI WORD - NET PDF FORMAAT WORD AANVAAR


  1. Kind/ers se Geboortesertifikaat
  2. BEIDE ouers se ID Dokumente
  3. Bewys van Adres (water-en elektrisiteitsrekening)
  4. Afskrif van Immuniseringskaart
  5. R700 Inskrywingsfooi Betalingsbewys


  Baie welkom by ons skool! Mag u alles hier vind waarop u hoop!

  'n Ontvangsbevestiging sal vir u ge-e-pos word tesame met u afskrif van hierdie Registrasie | Toelatingsvorm 2022. Die onderneming dokument ONDERNEMING 2022 AANHANGSEL A sal ook aangeheg wees. U moet asb. hierdie dokument voltooi, teken en terug stuur na finansies@horison.co.za - Die dokument kan ook elektronies ingevul word MAAR waar aangedui, moet dokument met 'n pen geparafeer en geteken word asb.

  Klik die STUUR knoppie net een keer en wees asb. geduldig. Wag 'n minuut of twee vir sukses boodskap om onder te verskyn voordat u die bladsy verlaat!

  • Sonskynland- Horison Preprimêr •

  REGISTRASIE | TOELATINGSVORM 2022

   Voltooi asseblief die onderstaande vorm volledig. Alternatiewelik kan die vorm en onderneming in PDF-Formaat afgelaai word, ingevul word en per e-pos na finansies@horison.co.za gestuur word. Met voltooiing van hierdie vorm, word u kinder/ers onvoorwaardelik aanvaar en toegelaat tot Horison Preprimêr en derhalwe hoef u nie ander skoolheenkome te soek nie. Die volgende toepaslike dokumente moet hierdie vorm vergesel.


   1. Geboortesertifikaat van kind/ers
   2. Bewys van adres (water-en elektrisiteitsrekening
   3. Afskrif van immuniseringskaart
   4. ID-dokumente van ouers
   5. Inskrywingsfooi van R700 is betaalbaar met inskrywing wat nie terugbetaalbaar is met kansellasie nie. U sal 'n bewys ontvang om die inskrywing te bevestig. U kan die fooi met kontant betaal of EFT-betaling in die volgende rekening maak:   Bank: ABSA Horison
   Takkode: 630841
   Rekening Nr: 0330 714 603
   Verwysing: Kind se naam en van

   6. Bewys van betaling
   BESONDERHEDE VAN LEERDERS
   LEERDER 1
   Leerder Graad 2022
   LEERDER 2
   Leerder Graad 2022


   HUISADRES

   Domicilium Citandi) Waar kinders woonagtig is


   POSADRES

   Vul asb. ook in al is dit dieselfde as huisadres


   BESONDERHEDE VAN BIOLOGIESE | AANGENOME OUERS OF WETTIGE VOOGDE

   Beide ouers sal gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik wees vir die betaling van skoolfonds

   OUER | VOOG 1

   DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...

   DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..


   OUER | VOOG 2

   DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...


   DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..

   IN GEVAL VAN WETTIGE VOOG - HEG ASSEBLIEF ENIGE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE BY U AANSOEK AAN:
   HOFBEVEL OF AANSTELLING IN TERME VAN ‘N TESTAMENT (PDF FORMAAT - NIE GROTER AS 3MB)


   IN GEVAL VAN NOOD KONTAK ASSEBLIEF   HOEVEEL ANDER KINDERS IN LAERSKOOL HORISON

   DUI ASB. GRAAD VAN KIND AAN...

   KIND 1
   KIND 2


   KONTAKBESONDERHEDE VAN FAMILIE OF VRIENDE WAT NIE BY U WOON NIE
   KONTAK PERSOON 1
   KONTAK PERSOON 2


   MEDIESE BESONDERHEDE   MY KIND | KINDERS HET DIE VOLGENDE ALLERGIEË, CHRONIESE SIEKTES OF ANDER MEDIESE KONDISIES WAARVAN EK BEWUS IS   EK WIL GRAAG DIE VOLGENDE ONDER DIE VOOGONDERWYSER SE AANDAG BRING   HUISTAAL:

   ANDER TALE MAGTIG:

   INDIEN U KIND ARBEIDSTERAPIE OF SPRAAKTERAPIE ONTVANG, DUI ASSEBLIEF AAN EN HEG ‘N AFSKRIF VAN DIE VERSLAG BY HIERDIE VORM AAN
   AFSKRIF VAN ARBEIDS | SPRAAKTERAPIE VERSLAG - PDF FORMAAT NIE GROTER AS 3MB   DIE VOLGENDE DOKUMENTE MOET ASB. GELAAI WORD - NET PDF FORMAAT WORD AANVAAR


   1. Kind/ers se Geboortesertifikaat
   2. BEIDE ouers se ID Dokumente
   3. Bewys van Adres (water-en elektrisiteitsrekening)
   4. Afskrif van Immuniseringskaart
   5. R700 Inskrywingsfooi Betalingsbewys


   Baie welkom by ons skool! Mag u alles hier vind waarop u hoop!

   'n Ontvangsbevestiging sal vir u ge-e-pos word tesame met u afskrif van hierdie Registrasie | Toelatingsvorm 2022. Die onderneming dokument ONDERNEMING 2022 AANHANGSEL A sal ook aangeheg wees. U moet asb. hierdie dokument voltooi, teken en terug stuur na finansies@horison.co.za - Die dokument kan ook elektronies ingevul word MAAR waar aangedui, moet dokument met 'n pen geparafeer en geteken word asb.

   Klik die STUUR knoppie net een keer en wees asb. geduldig. Wag 'n minuut of twee vir sukses boodskap om onder te verskyn voordat u die bladsy verlaat!

   • Sonskynland- Horison Preprimêr •

   REGISTRASIE | TOELATINGSVORM 2022

    Voltooi asseblief die onderstaande vorm volledig. Alternatiewelik kan die vorm en onderneming in PDF-Formaat afgelaai word, ingevul word en per e-pos na finansies@horison.co.za gestuur word. Met voltooiing van hierdie vorm, word u kinder/ers onvoorwaardelik aanvaar en toegelaat tot Horison Preprimêr en derhalwe hoef u nie ander skoolheenkome te soek nie. Die volgende toepaslike dokumente moet hierdie vorm vergesel.


    1. Geboortesertifikaat van kind/ers
    2. Bewys van adres (water-en elektrisiteitsrekening
    3. Afskrif van immuniseringskaart
    4. ID-dokumente van ouers
    5. Inskrywingsfooi van R700 is betaalbaar met inskrywing wat nie terugbetaalbaar is met kansellasie nie. U sal 'n bewys ontvang om die inskrywing te bevestig. U kan die fooi met kontant betaal of EFT-betaling in die volgende rekening maak:    Bank: ABSA Horison
    Takkode: 630841
    Rekening Nr: 0330 714 603
    Verwysing: Kind se naam en van

    6. Bewys van betaling
    BESONDERHEDE VAN LEERDERS
    LEERDER 1
    Leerder Graad 2022
    LEERDER 2
    Leerder Graad 2022


    HUISADRES

    Domicilium Citandi) Waar kinders woonagtig is


    POSADRES

    Vul asb. ook in al is dit dieselfde as huisadres


    BESONDERHEDE VAN BIOLOGIESE | AANGENOME OUERS OF WETTIGE VOOGDE

    Beide ouers sal gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik wees vir die betaling van skoolfonds

    OUER | VOOG 1

    DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...

    DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..


    OUER | VOOG 2

    DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...


    DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..

    IN GEVAL VAN WETTIGE VOOG - HEG ASSEBLIEF ENIGE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE BY U AANSOEK AAN:
    HOFBEVEL OF AANSTELLING IN TERME VAN ‘N TESTAMENT (PDF FORMAAT - NIE GROTER AS 3MB)


    IN GEVAL VAN NOOD KONTAK ASSEBLIEF    HOEVEEL ANDER KINDERS IN LAERSKOOL HORISON

    DUI ASB. GRAAD VAN KIND AAN...

    KIND 1
    KIND 2


    KONTAKBESONDERHEDE VAN FAMILIE OF VRIENDE WAT NIE BY U WOON NIE
    KONTAK PERSOON 1
    KONTAK PERSOON 2


    MEDIESE BESONDERHEDE    MY KIND | KINDERS HET DIE VOLGENDE ALLERGIEË, CHRONIESE SIEKTES OF ANDER MEDIESE KONDISIES WAARVAN EK BEWUS IS    EK WIL GRAAG DIE VOLGENDE ONDER DIE VOOGONDERWYSER SE AANDAG BRING    HUISTAAL:

    ANDER TALE MAGTIG:

    INDIEN U KIND ARBEIDSTERAPIE OF SPRAAKTERAPIE ONTVANG, DUI ASSEBLIEF AAN EN HEG ‘N AFSKRIF VAN DIE VERSLAG BY HIERDIE VORM AAN
    AFSKRIF VAN ARBEIDS | SPRAAKTERAPIE VERSLAG - PDF FORMAAT NIE GROTER AS 3MB    DIE VOLGENDE DOKUMENTE MOET ASB. GELAAI WORD - NET PDF FORMAAT WORD AANVAAR


    1. Kind/ers se Geboortesertifikaat
    2. BEIDE ouers se ID Dokumente
    3. Bewys van Adres (water-en elektrisiteitsrekening)
    4. Afskrif van Immuniseringskaart
    5. R700 Inskrywingsfooi Betalingsbewys


    Baie welkom by ons skool! Mag u alles hier vind waarop u hoop!

    'n Ontvangsbevestiging sal vir u ge-e-pos word tesame met u afskrif van hierdie Registrasie | Toelatingsvorm 2022. Die onderneming dokument ONDERNEMING 2022 AANHANGSEL A sal ook aangeheg wees. U moet asb. hierdie dokument voltooi, teken en terug stuur na finansies@horison.co.za - Die dokument kan ook elektronies ingevul word MAAR waar aangedui, moet dokument met 'n pen geparafeer en geteken word asb.

    Klik die STUUR knoppie net een keer en wees asb. geduldig. Wag 'n minuut of twee vir sukses boodskap om onder te verskyn voordat u die bladsy verlaat!

    AANWYSINGS

    Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

    KONTAK ONS

    Telefoon 1: 011 763 5617
    Telefoon 2: 011 763 5618
    E-Pos: hoof@horison.co.za

    VOLG ONS

    STUUR BOODSKAP

     AANWYSINGS

     Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

     KONTAK ONS

     Telefoon 1: 011 763 5617
     Telefoon 2: 011 763 5618
     E-Pos: hoof@horison.co.za

     VOLG ONS

     STUUR BOODSKAP

      AANWYSINGS

      Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

      KONTAK ONS

      Telefoon 1: 011 763 5617
      Telefoon 2: 011 763 5618
      E-Pos: hoof@horison.co.za

      VOLG ONS

      STUUR BOODSKAP